Artifex 2010 přilákal stovky žáků osmých a devátých tříd

Školství

Automechanik, truhlář, svářeč, obráběč kovů, mechanik či zedník. To je pouze vzorek
kvalifikovaných řemeslníků, po kterých je na trhu práce stále velká poptávka. Prezentace
nejen výše uvedených oborů proběhla v rámci veletrhu Artifex 2010, který navštívilo přes
800 žáků osmých a devátých tříd základních škol z okresu Bruntál, polských Glubczyc
a Prudniku.

V ČR legálně pracuje více než 230 tisíc cizinců

Práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na území České republiky k 31. prosinci
2009 evidovalo 230 709 legálně pracujících cizinců. Nejvíce se jich uplatňuje
ve zpracovatelském průmyslu a nejčastěji jsou zaměstnáváni jako pomocné
a nekvalifikované síly.

Kam v zimě za prací? Do Evropy s EURESEM

Práce

Pokud hledáte zaměstnání, uvažujete o jeho změně nebo jen chcete změnit prostředí,
poznat něco nového a při tom si užít zábavu a zdokonalit se v cizím jazyce, nemusíte čekat
až na příchod léta. Sezónní práci v zemích Evropské unie můžete nalézt
i v zimních měsících. Nevíte si rady, jak postupovat při výběru zaměstnání a vyřizování
potřebné dokumentace? Od toho tu jsou Evropské služby zaměstnanosti (EURES), které
Vám poradí, kudy kam.

Evropská unie podpoří integraci sociálně vyloučených skupin na trh práce

Sociální skupiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu
pro předkládání grantových projektů Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka
416 220 901 Kč, vyčleněná z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu,
půjde na posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či
sociálně vyloučených a odstraňování bariér, které jim znesnadňují rovnocenný vstup
a udržení na trhu práce.

Úřady práce kontrolují využití projektu „Vzdělávejte se!“

Úřad práce

Téměř 500 firem zkontrolovaly úřady práce během realizace projektu „Vzdělávejte
se!“. Jednalo se o náhodně vybrané společnosti. Kontroly provedly úřady práce přímo
ve firmách v době, kdy se jejich zaměstnanci měli za peníze z Evropského sociálního
fondu (ESF) školit. Zjistily, že firmy zpravidla čerpaly finanční prostředky efektivně a
účelně, k závažnému pochybení ze strany zaměstnavatelů nedošlo. V kontrolách, a
to i opakovaných a následných, úřady práce pokračují. Podstatou kontrol je zamezit
případnému zneužívání finančních prostředků, přijít na potenciální problémy co

Míra nezaměstnanosti v prosinci 2009 byla 9,2 %

Nezaměstnanost

K 31. prosinci 2009 bylo bez práce 539 136 lidí. To je o 30 227 více než ke konci loňského
listopadu, meziročně nezaměstnaných přibylo 186 886. Vyplývá to z údajů úřadů práce.
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,2 %. Byla tak o 0,6 p.b. vyšší než
v listopadu 2009, meziročně vzrostla o 3,2 p.b. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání na
přelomu roku je obvyklý jev. Způsobují ho sezónní faktory, jako je ukončování prací
v zemědělství a ve stavebnictví, ukončování veřejně prospěšných prací a především
ukončování pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, obvykle do konce roku.

Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení byla vždy

Pojistné
penize.jpg

Vyjasnění stanovisek k platbě pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007. To
byla podstata dnešního jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Svolal ho ministr
práce a sociálních věcí Petr Šimerka po dohodě s předsedou Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Janem Wiesnerem. Kromě odborníků
z resortu se akce zúčastnili ministr a předseda Legislativní rady vlády Pavel Zářecký,
zástupci Ministerstva financí, České správy sociálního zabezpečení, Svazu průmyslu a
dopravy, Konfederace zaměstnavatelských svazů, Hospodářské komory, Svazu