Dopady hospodářské krize na příjmy a výdaje českých domácností se ve 3. čtvrtletí roku 2009 zmírnily

Ekonomická krize

Za první tři čtvrtletí roku 2009 v porovnání se stejným obdobím roku 2008 došlo k
pomalejšímu růstu peněžních příjmů domácností. Jejich kupní síla ale zaznamenala
mírný vzestup, protože se zpomalil růst spotřebitelských cen. Vyplývá to ze Zprávy o
základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. – 3. čtvrtletí
2009, kterou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) předložilo vládě 8. února
2010. Predikce vývoje v letech 2010 a 2011 naznačuje postupné odeznívání
ekonomických potíží.

Systém sociálních služeb se postupně mění

Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už od roku 2009 zdokonaluje systém
poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Změny se
týkají mimo jiné evidence a kontroly příjemců dotací ze státního rozpočtu, kapitoly 313
MPSV.

Výzva „Školení je šance“ se setkala s enormním zájmem ze strany zaměstnavatelů

Práce

Více než 1 800 projektových žádostí za cca 8,6 mld. Kč přijalo Ministerstvo práce a
sociálních věcí České republiky (MPSV) v rámci výzvy Školení je šance. Zájem firem tak
vysoce předčil očekávání. Výběrová komise dosud doporučila k financování 356
projektů za téměř 1,5 mld. Kč. Velká odezva od zaměstnavatelů svědčí o potřebnosti
protikrizového opatření, jehož záměrem je podpořit adaptabilitu zaměstnanců na trhu
práce a konkurenceschopnost podniků.

Vzdělávací projekt má pomoci zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovanou terénními pečovateli a pečovatelkami

Sociální služby

Celkem 8 576 356 Kč půjde ze státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů
Evropského sociálního fondu na podporu projektu Vzdělávání k profesionalitě
v sociálních službách, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit pečovatelskou službu, práci
v terénu a přímou péči v rodinách. Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a za dva roky se v několika jeho etapách proškolí
celkem 320 pracovníků.

Dny s Evropou přilákaly desítky zájemců o práci v zahraničí

Práce

Více než 120 návštěvníků se zúčastnilo akce „Dny s Evropou“, která se konala v rámci
15. výročí Evropských služeb zaměstnanosti (EURES). Ministerstvo práce a sociálních
věcí České republiky (MPSV) připravilo pro zájemce o zaměstnání v zahraničí čtyři
informačně-poradenské schůzky v podobě Britského, Španělského, Skandinávského
a Maďarského dne.

Informace o poskytování příspěvku na péči diabetickým dětem

Příspěvky

Příspěvek na péči se poskytuje podle rozsahu potřebné pomoci a potřeby sociálních
služeb, nikoliv plošně na diagnózu. To platí i pro děti s cukrovkou, jejichž životní situací
se v kontextu příspěvku na péči v poslední době zabývala některá média. Při hodnocení
závislosti postižených lidí do 18 let věku se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohledu ve vztahu
k fyzicky zdravému člověku stejného věku. Stupněm závislosti se rozumí to, do jaké

Příspěvek na bydlení se od ledna 2010 změnil

Příspěvky

Až o stovky korun se od nového roku u řady příjemců zvýšil příspěvek na bydlení. Touto
dávkou státní sociální podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá na krytí
nákladů spojených s bydlením rodin či jednotlivců s nízkými příjmy. O změně rozhodla
vláda, když navýšila normativní náklady na bydlení, na jejichž základě se příspěvek
vypočítává. Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech se v roce 2010 zvýšily
zejména v souvislosti s deregulací nájemného oproti předchozímu roku o 15 - 27 %.

Míra nezaměstnanosti byla v lednu 9,8 %

Nezaměstnanost

K 31. lednu 2010 bylo bez práce 574 226 lidí. To je o 35 090 více než ke konci prosince
2009, meziročně nezaměstnaných přibylo 176 165. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,8 %. Byla tak o 0,6 p.b. vyšší než v prosinci
2009, meziročně vzrostla o 3 p.b.

U mužů míra nezaměstnanosti ke konci ledna vzrostla o 0,9 p.b. na 9,3 %, u žen pak o 0,3
p.b. na 10,6 %. V absolutních číslech bez práce bylo 264 867 žen (46,1 % z celkového
počtu nezaměstnaných) a 69 096 osob se zdravotním postižením (12,0 %).

Handicapovaným lidem ve třetím stupni invalidity bez nároku na invalidní důchod pomůže novela zákona

Handicapovaní

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) si uvědomuje obtížnou situaci lidí se
zdravotním postižením a zpřísňující opatření v systému pomoci v hmotné nouzi. Proto
se - i s ohledem na celkovou situaci na trhu práce (s přihlédnutím k obtíženému
zaměstnávání osob se zdravotním postižením) - aktivně podílelo na přípravě novely
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh řeší některé negativní důsledky stanovení
podmínek pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s určením výše dávky na
zabezpečení výživy, tj. částky živobytí, o kterých včera informoval veřejný ochránce práv

Podmínky pro činnost agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením by se měly změnit

Handicapovaní

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) připravilo novelu zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti). Hlavní změny se týkají
zpřísnění podmínek pro vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání, uznávání
odborné způsobilosti zástupců agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Právní předpis už prošel připomínkovým řízením, nyní se podněty
zapracovávají. Po vypořádání včetně jednání s místy, která uplatnila zásadní připomínky,
bude návrh upraven a předložen Vládě ČR.