MPSV doporučilo zpřísnit vydávání a prodlužování povolení k zaměstnání cizincům ze třetích zemí

Práce

Vysoká nezaměstnanost vedla Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)
k doporučení, aby všechny úřady práce důsledně monitorovaly trh práce a vydávaly
povolení k zaměstnání pro cizince se zvýšenou obezřetností. Opatření se týká přibližně
66 234 cizinců z tzv. třetích zemí, kteří v České republice už pracují,
i nových žadatelů.

Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod

Důchody, Handicapovaní

V poslední době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé v souvislosti
s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi přicházejí o invalidní důchody. To ale není
pravda. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, důchody nijak neupravuje a
ani upravovat nemůže a nikomu tedy invalidní důchod neodebírá. O invalidní důchod
lidé nepřicházejí ani v souvislosti se změnami v důchodovém pojištění od ledna 2010.

Míra nezaměstnanosti byla v únoru 9,9 %

Nezaměstnanost

K 28. únoru 2010 bylo bez práce 583 135 lidí. To je o 8 909 více než ke konci ledna 2010,
meziročně přibylo 154 287 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,9 %. Byla tak o 0,1 p.b. vyšší než v lednu 2010,
meziročně vzrostla o 2,5 p.b.

U mužů míra nezaměstnanosti ke konci února vzrostla o 0,2 p.b. na 9,5 %, u žen zůstala na
stejné úrovni jako v lednu 2010, tj. 10,6 %. V absolutních číslech bez práce bylo celkem
266 511 žen (45,7 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 69 216 osob se zdravotním
postižením (11,9 %).

OSSZ budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) a dopadem na Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se dnes zabývali
experti na MPSV. Jednání se konalo pod vedením ministra práce a sociálních věcí Petra
Šimerky s cílem: Informovat o stanovisku ministerstva a dohodnout další postup
v souvislosti se žádostmi o vracení pojistného.

Ministři práce z České a Slovenské republiky jednali o sociálním zabezpečení a důchodové reformě

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka se v pondělí 22. února 2010 v Praze setkal
se slovenskou ministryní práce, sociálních věcí a rodiny Vierou Tomanovou. Mimo jiné
spolu jednali o aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o
sociálním zabezpečení z roku 1992.

Národní akční plán péče o ohrožené děti je v první fází své realizace

Děti

Profesionální a dobře fungující systém péče o ohrožené děti je prioritou Národního
akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009–2011
(NAP). Plánem se průběžně zabývá a jeho plnění hodnotí mezirezortní skupina expertů
koordinovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Na
posledním jednání 3. února 2010 představil zástupce firmy Heuréka CZ, spol. s r.o. (vítěz
veřejné zakázky) Analýzu systému péče o ohrožené děti, která je první fází NAP. Pro to,

Odborníci se sešli u kulatého stolu, aby pomohli dětem s diabetem

Zdraví

Posuzování stupně závislosti, určování příspěvku na péči a systémové řešení poskytování
sociálních dávek diabetickým dětem. To byly tři hlavní oblasti, kterými se u kulatého stolu
v úterý 23. února 2010 zabývali odborníci z Ministerstva práce a sociálních věcí
(MPSV) a experti z řad lékařů a zástupců rodin diabetických dětí. Cílem jednání, které
řídil ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka, bylo nalézt řešení, jak zajistit
diabetickým dětem a jejich rodinám optimální sociální podmínky.

Ve Velkých Karlovicích se sešli zástupci ministerstev a úřadů práce z České republiky a Slovenska

Úřad práce

Evropské služby zaměstnanosti (EURES), příhraniční spolupráce, romská
problematika a novelizace zákonů spojených se zaměstnaností. To byla hlavní témata
„semináře EURES“, který se konal od 10. do 12. února 2010 ve Velkých Karlovicích ve
Zlínském kraji. Mezinárodního setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky (MPSV), Ústředí práce, sociální věcí a rodiny
Slovenské republiky (ÚPSVR) a představitelé českých a slovenských úřadů práce.
Cílem semináře byla především výměna informací a zkušeností mezi Českou republikou a

MPSV se zabývá rozhodnutím Nejvyššího správního soudu

Právo

Kasační stížnost České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) v souvislosti s platbou
pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007 dnes projednal Nejvyšší správní
soud (NSS). Uznal ji jako důvodnou a vyhověl jí. Zrušil tak rozsudek Krajského soudu
v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci a celou věc mu vrátil k dalšímu řízení. Ministr
práce a sociálních věcí Petr Šimerka k tomu uvádí: „Nejvyšší správní soud uznal, že
povinnost zaměstnavatelů odvádět pojistné na sociální zabezpečení existovala vždy,

O asistenčních psech pro handicapované jednají odborníci z MPSV i dalších institucí

Handicapovaní

Zlepšení situace zdravotně postižených lidí. To je hlavním cílem meziresortní Pracovní
skupiny, která se zabývá psy se speciálním výcvikem. Koordinuje ji Ministerstvo práce
a sociálních věcí České republiky (MPSV) a kromě odborníků z tohoto resortu jsou v týmu
také experti z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva
průmyslu a obchodu. Nechybí ani zástupci organizací reprezentujících občany se
zdravotním postižením, uživatelů psů a subjektů, které psy cvičí. Asistenční psi pomáhají