Úřad práce v Novém Jičíně spolupracuje s městy a obcemi na zmírňování dopadů hospodářské krize

Úřad práce

Odborný seminář pro zaměstnavatele s názvem „Společně čelíme krizi“ uspořádal ve
středu 24. března 2010 Úřad práce v Novém Jičíně společně s Městem Nový Jičín.
Konal se na Městském úřadě v Novém Jičíně s cílem seznámit podnikatele i širokou
veřejnost s aktuálními informacemi o investičních záměrech města a zaměstnanosti.

Zaměstnanci ministerstva práce a sociálních věcí podpoří charitu maratónským během

MPSV

Sociální odpovědnost pociťovaná na individuální, komunální, lokální, regionální,
celospolečenské, firemní či politické úrovni. To je jeden z obecných cílů Evropského roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který Evropská komise vyhlásila pro rok 2010.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které spolu s partnery realizuje konkrétní aktivity
Evropského roku v České republice, se rozhodlo na tento rys upozornit mimo jiné
prostřednictvím Pražského mezinárodního maratónu, běžeckého závodu, propojeného s řadou
charitativních projektů.

Oblast předčasného odchodu do důchodu zaznamenala několik změn, přivýdělků se však netýkají

Důchody

Od 1. ledna 2010 nabyly účinnosti změny zákona o důchodovém pojištění, které jsou
součástí I. etapy důchodové reformy. Mezi nejvýznamnější patří pokračování v postupném
zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu a postupné prodlužování
potřebné doby pojištění. Tyto změny se týkají také předčasných odchodů do
starobního důchodu. Ke změnám došlo i v možnostech důchodců pobírat starobní
důchod a současně vykonávat výdělečnou činnost. Tato změna se však nevztahuje na
poživatele předčasných starobních důchodů vykonávajících výdělečnou činnost v době

Výkon veřejné služby pomáhá lidem v hmotné nouzi

Veřejná služba

Lidé dlouhodobě žijící v hmotné nouzi mohou pozitivně ovlivnit výši svého příspěvku
na živobytí mimo jiné výkonem veřejné služby. Podle údajů Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV) v prosinci 2009 tuto možnost využilo 11 331 lidí.

Poradce EURES odpovídal na dotazy zájemců o práci v zahraničí

Práce

Evropské formuláře, letní sezónní práce, internetové vyhledávače, jazykové bariéry a
rodinné dávky v Norsku a Dánsku. To je pouze výběr z témat, o která se zajímali účastníci
on-line rozhovoru s poradcem Evropských služeb zaměstnanosti (EURES) Davidem
Chlupáčkem. Chat o práci v zahraničí se uskutečnil 4. března 2010 na stránkách
zpravodajského portálu iDNES.cz.

V Táboře se uskuteční česko-rakouská konference o poskytování sociálních služeb pro seniory

Sociální služby

Mezinárodní setkání se bude konat 18. března 2010 pod záštitou Mgr. Ivany Stráské,
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra
práce a sociálních věcí. Akci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky v rámci rozvoje spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory.

Zaměstnanci ministerstva práce a sociálních věcí poběží pro charitu

MPSV

Sociální odpovědnost pociťovaná na individuální, komunální, lokální, regionální,
celospolečenské, firemní či politické úrovni. To je jeden z obecných cílů Evropského roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který Evropská komise vyhlásila pro rok 2010.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které společně s partnery realizuje konkrétní aktivity
Roku chudoby v České republice, se rozhodlo na tento rys upozornit mimo jiné
prostřednictvím Pražského mezinárodního maratonu, běžeckého závodu, propojeného s řadou
charitativních projektů.

Téměř každá čtvrtá kontrolovaná agentura práce v roce 2009 porušovala předpisy

Práce

Úřady práce v loňském roce zkontrolovaly 674 zprostředkovatelů zaměstnání a uložily
jim 153 pokut v celkové výši 22 330 881 Kč. Nejvíce pokut rozdali inspektoři Úřadu práce
v Plzni, a to za víc než 12 milionů Kč. Milionové sankce za porušení předpisů dostaly
agentury také od Úřadů práce v Písku a v Praze.

Kontroly se zaměřovaly na dodržování zákona o zaměstnanosti a na to, zda agentury
práce zprostředkovávají zaměstnání v souladu s vydaným povolením. Nejčastějším a
zároveň nejzávažnějším prohřeškem bylo nelegální zaměstnávání.

V České republice loni působilo víc než dva tisíce agentur práce

Práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) ke konci roku 2009 evidovalo celkem
2 150 agentur práce s licencí na zprostředkování zaměstnání. I přes dopady
ekonomické krize, kdy výrazně poklesla nabídka volných pracovních míst, je to pouze o 72
zprostředkovatelů méně než v roce 2008.

Od ledna do prosince 2009 obdrželo MPSV 651 žádostí o povolení ke zprostředkování
práce. Z toho 329 představovaly nové subjekty, 322 agentur žádalo o prodloužení dříve
přidělené licence. V loňském roce MPSV vydalo povolení celkem 478
zprostředkovatelům.

Evropská unie podpoří zaměstnance ohrožené strukturálními změnami v podnicích

Práce

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) vyhlásilo výzvu pro
předkládání grantových projektů Zvýšení adaptability zaměstnanců
restrukturalizovaných podniků v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost (OP LZZ). Celková částka 300 519 242 Kč, vyčleněná z Evropského
sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu, půjde na zvýšení přizpůsobivosti
zaměstnanců podniků, kterým hrozí kvůli nepříznivé ekonomické situaci strukturální
změny, včetně propouštění.