Podmínky pro dotaci z výzvy „Školení je šance“ už splnilo 481 zaměstnavatelů

Dotace

Výběrové komise pro výzvu „Školení je šance“ doporučily k financování 481 projektů za
téměř 1,9 miliardy Kč. Projektům, které jsou ve fázi realizace, už bylo vyplaceno 296
milionů Kč. Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV)
přijalo 1 803 žádostí za 8,6 miliardy Kč. K podpoře nebylo doporučeno 291 projektových
žádostí, a to v různých fázích hodnotícího procesu.

Výstava láká na rekvalifikace, školení, jazykové kurzy a další služby

Úřad práce

V úterý 27. dubna 2010 se v Rokycanech uskuteční už druhý ročník výstavy
vzdělávacích příležitostí s názvem „Celoživotní učení 2010“. Hlavním cílem akce, kterou
ve spolupráci se systémem EURES pořádá Úřad práce v Rokycanech, je podpora
celoživotního vzdělávání dospělé populace. Záštitu nad organizací výstavy převzal
ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a přislíbil i svoji účast na slavnostním
zahájení. Expozice by se mimo jiné měla stát základnou pro další rozvoj projektu
„Vzdělávejte se!“ – více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7899/231109a.pdf.

Stanovisko MPSV k odměňování bývalých zaměstnanců

MPSV

Některá média se v poslední době zabývala odměňováním spolupracovníků bývalých
ministrů práce a sociálních věcí. MPSV k tomu sděluje:

Koncem roku 2006 byly ukončeny – v souvislosti se změnou ministra - pracovní
poměry některých náměstků a vrchních ředitelů způsobem odpovídajícím platné
právní úpravě. Ve druhém pololetí 2006 nedostal nikdo z těchto odcházejících
vedoucích zaměstnanců odměnu.

Veletrh pracovních příležitostí JOBDAYS 2010 bude pokračovat v Českých Budějovicích

Práce

Už 20. dubna 2010 se v aule Jihočeské univerzity setkají studenti Jihočeské univerzity a
široká veřejnost se zástupci vybraných organizací a firem. Burza práce bude pro řadu
návštěvníků nejen příležitostí k načerpání informací o možnostech pracovního uplatnění, ale
také šancí k získání zaměstnání. Akci pořádají Evropské služby zaměstnanosti (EURES),
které jsou součástí Ministerstva práce a sociálních věcí, společně s Jihočeskou
univerzitou a společností Jobsinprague.cz.

Inspekce práce uložila v roce 2009 pokuty za téměř 60 milionů Kč

Právo

Více než 1 900 pokut uložil v loňském roce Státní úřad inspekce práce (SÚIP). Sankce
vůči zaměstnavatelům tak dosáhly celkem cca 59,9 milionů Kč. Zhruba 1 000 pokut
z celkového počtu za cca 20,1 milionů Kč se týkalo bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. V oblasti pracovněprávní inspekce práce uložila zhruba 810 pokut v celkové výši
cca 36,6 milionů Kč.

Experti se zabývali podmínkami pro držitele asistenčních a vodících psů, mělo by jim být minimálně 15 let

Handicapovaní

Minimální věk 15 let pro držitele speciálně vycvičeného psa. To je jeden ze závěrů
zasedání Pracovní skupiny k problematice psů se speciálním výcvikem, které se
v březnu uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Třetí pracovní
setkání se týkalo zejména podmínek, které by měli zdravotně postižení lidé splňovat, aby jim
stát pořízení psího pomocníka v budoucnu usnadnil například poskytnutím finanční podpory.

Výše důchodu závisí na době pojištění a příjmech, nikoliv na barvě pleti, pravidla stanovuje legislativa

Důchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v poslední době zaznamenalo řadu
e-mailových zpráv, rozesílaných jako tzv. SPAM, o údajném zvýhodnění Romů při
výpočtu starobního důchodu. V e-mailu se mimo jiné píše:

Lidí bez práce je méně, míra nezaměstnanosti se v březnu snížila na 9,7 %

Nezaměstnanost

K 31. březnu 2010 bylo bez práce 572 824 lidí. To je o 10 311 méně než ke konci února
2010, meziročně přibylo 123 912 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,7 %. Byla tak o 0,2 p.b. nižší než v únoru 2010,
meziročně vzrostla o 2,0 p.b.

JOBDAYS 2010: mezinárodní veletrh práce navštívilo 18 500 zájemců o práci

Práce

Celkem 92 zaměstnavatelů a personálních agentur na jednom místě nabízelo rekordnímu
počtu návštěvníků veletrhu více než 1 200 volných pracovních míst. Třetí ročník veletrhu
se konal od 30. března do 1. dubna 2010 na výstavišti v pražských Holešovicích. První
den přišlo 5 500 návštěvníků. Druhý den organizátoři zaznamenali 8 000 a poslední den
5 000 zájemců o práci. Oproti loňskému roku to je o 3 500 návštěvníků více.

Česká republika bude moci využívat další nástroj Evropské unie při řešení situace nezaměstnaných

Nezaměstnanost

Na zaměstnance propuštěné v důsledku hospodářské krize bude možné využít finanční
prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV) pro to přijalo řadu organizačních opatření. Čerpat tyto
„evropské“ peníze bude možné následujícím způsobem: úřad práce zpracuje Cílený
regionální program a předloží ho MPSV. Pokud ho MPSV schválí, vyčlení na něj
prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti, tj. z českého státního rozpočtu. A zpětně
bude moci MPSV, pokud se při realizaci programu dodrží všechna „evropská“ pravidla,