Projekt "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" končí

MPSV
Zdroj: Flickr.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR končí projekt „Výběr kvalifikovaných
zahraničních pracovníků“. Návrh na ukončení projektu schválila vláda. Přijímání
nových účastníků do projektu se uzavře 31. 12. 2010. Ročně se uspoří v kapitole
MPSV asi 1,4 miliony korun. Ukončení projektu nemá dopady na sociální oblast.
Aktuální podoba projektu vychází z usnesení vlády ČR č. 1236 z 29. září 2009, kterým vláda schválila zprávu za projektový rok 2008/2009 včetně navrhovaných změn. Hlavním cílem projektu bylo přivést do Česka kvalifikované a vzdělané zahraniční odborníky schopné trvale se integrovat i se svými rodinami do české společnosti. Současně měl napomoci zaměstnavatelům najít odborníky, kteří na českém trhu práce chyběli.

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení končí.

Boj proti chudobě
Zdroj: Flickr.com

Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v České republice se formálně uzavřel konferencí v pátek 10. prosince v pražském TOP HOTELU za účasti ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. Konference nabídla jak ohlédnutí za projekty a aktivitami Evropského roku realizovanými v České republice, tak nástin dalšího směřování v oblasti sociálního začleňování v následujících letech u nás i v Evropě.

Míra registrované nezaměstnanosti v listopadu vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %

Nezaměstnanost
urad-prace.jpg
V průběhu listopadu míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2,3 % na 506 640 a počet volných pracovních míst klesl o 3,9 % na 32 337. Stejná výše míry nezaměstnanosti byla zaznamenána i v listopadu 2009. Počet uchazečů o zaměstnání se v listopadu 2010 meziměsíčně zvýšil o 11,5 tis. na 506,6 tis., v listopadu 2009 byl vyšší, činil 508,9 tis. Vyšší míra nezaměstnanosti žen zůstala na hodnotě 10,1 %, u mužů vzrostla o 0,2 p. b. na 7,4 %.

Pro sociální zabezpečení v Evropské unii budou od května platit nová pravidla

Dávky v nemoci, nezaměstnanosti a pro rodiny s dětmi, důchody i nároky související
se zdravotní péčí se budou řídit novými předpisy Evropské unie (EU). Konkrétně půjde
o Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 883/2004 z 29. dubna 2004, o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009
ze 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004. Nová
legislativa bude účinná od 1. května 2010. Zjednodušeně řečeno upraví sociální nároky

Nejen rodičům diabetických dětí poradí nová příručka MPSV

Zdraví

Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) vůbec poprvé vydalo
„Příručku nejen pro rodiče
diabetických dětí“. Cílem publikace
je srozumitelným způsobem – formou
otázek a odpovědí – vysvětlit pravidla
pro posuzování zdravotního stavu
dětí s cukrovkou a přinést informace
o pomoci ze sociálního systému. Jak
v úvodním slově příručky říká ministr
práce a sociálních věcí Petr Šimerka: „Většina z nás těžko snáší, když jsou nemocné děti.
Pokud by to šlo, vyměnili bychom si to s nimi. Možné to však není, proto se alespoň

MPSV se zabývá nálezem Ústavního soudu k důchodům

MPSV, Právo

Zásadní a konsensuální politické rozhodnutí bude nezbytné v souvislosti s výpočtem
důchodů v budoucnosti. Ústavní soud totiž 16. dubna 2010 vyhlásil, že ruší ustanovení
§ 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení
výpočtového základu pro výpočet důchodu. Nález soudců se týká všech důchodů, tedy
starobních, invalidních i pozůstalostních. Protože se jedná o složitou oblast, která se dotýká
široké veřejnosti, Ústavní soud stanovil vykonatelnost opatření do 30. září 2011. Přestože

Zájem o aktivní otcovství pozvolna stoupá, dokazují to výsledky průzkumu

Mateřství

Pokud se otec účastní porodu dítěte, má k němu silnější vztah a více se mu věnuje i
v dalších letech. Vyplývá to ze sociologického průzkumu „Podoby otcovství v České
republice“, který se uskutečnil v rámci projektu s názvem „Táto, jak na to?“. Projekt, jehož
cílem je poukázat na pozitivní význam aktivního otcovství realizuje Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV). Odborným konzultantem projektu je Liga otevřených mužů.
Cílem průzkumu bylo objasnit současné postoje mužů k otcovství, jejich možnosti

Celoživotní učení 2010

Úřad práce

Úřad práce v Rokycanech uspořádal 2. ročník výstavy vzdělávacích příležitostí v regionu pod názvem
„Celoživotní učení 2010“.

Rada vlády pro seniory a stárnutí populace chce využít informační a komunikační technologie v podpoře života v přirozeném prostředí, zaměřit se na Alzheimerovu chorobu a posílit mezigenerační soudržnost

Sociální skupiny

Plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012,
doporučení vládě na přijetí nezbytných opatření v oblasti podpory rozvoje a realizace
asistenčních technologií pro zdravý a nezávislý život, koncepce řešení problematiky
Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice a mediální obraz
seniorů. To jsou hlavní oblasti, kterými se 15. dubna 2010 zabývala Rada vlády pro
seniory a stárnutí populace na svém 12. zasedání. Jednání za přítomnosti ministra práce
a sociálních věcí Petra Šimerky se kromě zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí

Veřejně prospěšné práce a veřejná služba mohou pomoci lidem bez zaměstnání a ve složité finanční situaci

Veřejná služba

Vykonáváním veřejně prospěšných prací (VPP) nebo veřejné služby (VS) si
nezaměstnaní nebo lidé s nízkými příjmy mohou přilepšit. Pokaždé však jiným
způsobem. Za VPP dostávají mzdu, výkon VS zabraňuje jejich sociální izolaci a udržuje
výši příspěvku na živobytí. Většinou je zaměstnávají obce, pro které jsou užitečnou
pracovní silou především při udržování čistoty a pořádku v obci.