Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pomáhá lidem uspět na trhu práce

Lidské zdroje, Práce
Zdroj: Flickr.com

Jedním z účinných nástrojů aktivní politiky státu a Evropské unie v boji
proti nezaměstnanosti je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Financován je z Evropského sociálního fondu (ESF), který v Evropě existuje už více než 50 let.
Díky němu vznikly od roku 2007 tisíce pracovních míst.
OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a
profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti,
zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech. „Firmy, organizace i
jednotlivci mohou v rámci tohoto programu předkládat projekty, jejichž cílem je například nabídnout
práci znevýhodněným skupinám obyvatel nebo zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců,“ říká PhDr. Iva
Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV).
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost funguje od roku 2007. Na období 2007 – 2013 pro
něj bylo vyčleněno 1,84 miliard EUR. „Česká republika k této částce přidává ze státního rozpočtu
dalších 320 milionů EUR, celkem je tedy k dispozici v přepočtu na koruny asi 54 miliard Kč,“ potvrzuje
1. náměstek ministra práce a sociálních věcí Bc. Vladimír Šiška, MBA.
O program je ze strany předkladatelů projektů velký zájem. „Do současné chvíle bylo předloženo více
než 8 000 projektů v celkovém objemu téměř 70 miliard Kč, což už nyní překračuje možnosti
programu. Projektové žádosti prochází několika stupni hodnocení. Aktuálně je schváleno přes 2 500
projektů v celkovém objemu přesahujícím 30 miliard Kč,“ konstatuje Iva Šolcová. Co do počtu
předkládaných projektů jsou nejčastějšími žadateli (asi v polovině případů) podnikatelské subjekty,
čtvrtinu projektů předložily neziskové organizace. Z pohledu objemu financí šla více než polovina
vyčleněných prostředků do projektů předkládaných státem a jeho institucemi a třetina prostředků
krajům. „Tyto instituce byly převážně zprostředkovatelem pomoci a v konečném důsledku se
prostředky dostaly opět k podnikům, neziskovým organizacím a jednotlivcům,“ vysvětluje Iva Šolcová.
Snahou MPSV je nyní upozornit veřejnost na tyto projekty a nabídnout lidem, kteří hledají zaměstnání
nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci, možnost se do nich zapojit. V rámci projektů vznikly například
chráněné dílny, společensko-vzdělávací zařízení, informační centra, programy pro absolventy,
rozšířily se služby azylových center a mnohých jiných sociálních zařízení.