Míra nezaměstnanosti byla v lednu 9,8 %

Nezaměstnanost

K 31. lednu 2010 bylo bez práce 574 226 lidí. To je o 35 090 více než ke konci prosince
2009, meziročně nezaměstnaných přibylo 176 165. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,8 %. Byla tak o 0,6 p.b. vyšší než v prosinci
2009, meziročně vzrostla o 3 p.b.

U mužů míra nezaměstnanosti ke konci ledna vzrostla o 0,9 p.b. na 9,3 %, u žen pak o 0,3
p.b. na 10,6 %. V absolutních číslech bez práce bylo 264 867 žen (46,1 % z celkového
počtu nezaměstnaných) a 69 096 osob se zdravotním postižením (12,0 %).

Nejvyšší míra nezaměstnanosti byla k 31. lednu 2010 v okresech Jeseník (19,2 %),
Znojmo (17,2 %), Hodonín (17,1 %), Most (17,0 %), Bruntál (16,8 %) a Děčín (16,0 %).
Nejnižší naopak v okresech Praha-východ a Praha (shodně 3,8 %), Praha–západ (4,3 %)
a Mladá Boleslav (5,0 %).

Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v lednu 2010 úřady práce 214 161 uchazečům
o zaměstnání, tedy 37,3 % osob vedeným v evidenci. O měsíc dříve podporu
v nezaměstnanosti dostávalo 35,1 % uchazečů o zaměstnání, v lednu 2009 to bylo 41,4 %.

Harmonizovaná míra nezaměstnanosti, kterou zpracovává EUROSTAT pro mezinárodní
srovnání, dosáhla v České republice loni v prosinci 8,0 %. Byla tak o 1,5 p.b. nižší než je
průměrná hodnota za EU27. Nižší nezaměstnanost mělo 9 států EU27 - Nizozemsko
4,2 %, Rakousko 5,7 %, Kypr 6,3 %, Lucembursko 6,4 %, Slovinsko 6,9 %, Dánsko 7,0 %,
Německo 7,2 %, Malta 7,3 % a Finsko 7,9 %.
Víc na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

Úřady práce evidovaly k 31. lednu 2010 celkem 31 557 volných pracovních míst. Na
jedno volné pracovní místo nyní připadá v průměru 18,2 uchazeče, z toho nejvíc
v okresech Děčín (77,3), Znojmo (74,5), Teplice (71,0), Karviná (66,8), Třebíč (66,4) a
Prostějov (65,0).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Štěpánka Filipová
vedoucí oddělení styků s veřejností
a tisková mluvčí

Zdroj: www.mps.cz