Ministři práce z České a Slovenské republiky jednali o sociálním zabezpečení a důchodové reformě

Důchody, Sociální zabezpečení

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka se v pondělí 22. února 2010 v Praze setkal
se slovenskou ministryní práce, sociálních věcí a rodiny Vierou Tomanovou. Mimo jiné
spolu jednali o aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o
sociálním zabezpečení z roku 1992.

Představitelé ministerstev se shodli na vytvoření společné expertní skupiny, která se
v nejbližších týdnech setká a na pracovní úrovni projedná další postup v některých
specifických případech. Úkolem týmu odborníků bude dosáhnout shody, jak v těchto
záležitostech postupovat, aby nedocházelo k situacím, že za dobu zaměstnání před 1.
lednem 1993 nebude vyplácet důchod ani jedna ze smluvních stran.

Na programu setkání obou ministrů bylo také poskytování tzv. „vánočního příspěvku
k důchodu“ a vyplácení "príspevku na opatrovanie" ze Slovenska do České republiky.
Obě dávky se týkají především příjemců slovenských důchodů žijících v České republice.

Dalším tématem česko-slovenského setkání byl důchodový systém a jeho reforma.
Zástupci obou ministerstev se vzájemně informovali o vývoji, současném stavu a
budoucnosti důchodových systémů obou zemí. Ministři se shodli na tom, že budou
v této oblasti dál spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti.

Kromě toho se diskutovalo o sociálně vyloučených komunitách a aktuální situaci na
trhu práce obou zemí.

Štěpánka Filipová vedoucí oddělení styků s veřejností a tisková mluvčí

Zdroj: www.mpsv.cz