Vláda

Rada vlády pro BOZP se sešla na jubilejním 25. zasedání

Vláda

V pátek 19. března 2010 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) konalo
jubilejní 25. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Rada).
Účastníci jednání, které řídil její předseda ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka,
mimo jiné schválili Výroční zprávu Rady za rok 2009, prodiskutovali plnění Národního
akčního programu na období 2009 až 2010 a odsouhlasili opatření k přípravě programu
na další dva roky.

Rada vlády pro BOZP se sešla na jubilejním 25. zasedání

Vláda

V pátek 19. března 2010 se na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) konalo
jubilejní 25. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Rada).
Účastníci jednání, které řídil její předseda ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka,
mimo jiné schválili Výroční zprávu Rady za rok 2009, prodiskutovali plnění Národního
akčního programu na období 2009 až 2010 a odsouhlasili opatření k přípravě programu
na další dva roky.