Veřejná služba

Veřejně prospěšné práce a veřejná služba mohou pomoci lidem bez zaměstnání a ve složité finanční situaci

Veřejná služba

Vykonáváním veřejně prospěšných prací (VPP) nebo veřejné služby (VS) si
nezaměstnaní nebo lidé s nízkými příjmy mohou přilepšit. Pokaždé však jiným
způsobem. Za VPP dostávají mzdu, výkon VS zabraňuje jejich sociální izolaci a udržuje
výši příspěvku na živobytí. Většinou je zaměstnávají obce, pro které jsou užitečnou
pracovní silou především při udržování čistoty a pořádku v obci.

Výkon veřejné služby pomáhá lidem v hmotné nouzi

Veřejná služba

Lidé dlouhodobě žijící v hmotné nouzi mohou pozitivně ovlivnit výši svého příspěvku
na živobytí mimo jiné výkonem veřejné služby. Podle údajů Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV) v prosinci 2009 tuto možnost využilo 11 331 lidí.