úřad práce Ústí nad Labem

Úřad práce Ústí nad Labem

uradpraceustinadlabem.jpg

Nezaměstnanost mírně klesá
Úřad práce Ústí nad Labem sídlí  v centru města na Dvořákově ulici. Vzhledem k množství pracovních příležitostí a počtu stálých obyvatel města, který k 31. prosinci 2011 činil 94 258 osob, má volná místa Ústí nad Labem limitována a nemůže uspokojit každého uchazeče o práci v takovém časovém horizontu, jak by bylo zapotřebí. Navzdory mírnému poklesu nezaměstnanosti v okrese, která v 1. kvartále letošního roku činila 13,80%, což představuje 9 310 osob, ve 2. kvartále pak 13,30%, což je 8 971 osob, není situace pro lidi bez práce úplně příznivá a  Úřad práce Ústí nad Labem se touto problematikou intenzivně zabývá. Každý den na svém serveru aktualizuje nabídku zaměstnání Ústí nad Labem, která lidem pomáhá orientovat se na trhu práce v tomto regionu. O přehledy zaměstnání Ústí nad Labem pečuje skutečně zodpovědně.
Týká se to i vás?
Jelikož volná místa Ústí nad Labem nemůže nabídnout všem občanům, je na místě, aby se na hledání zaměstnání podíleli i oni. Pokud se tato situace týká i vás, připravte si strukturovaný životopis, případně i motivační dopis a pokuste se nespoléhat jen na Úřad práce Ústí nad Labem, ale oslovte potenciální zaměstnavatele sami.