Úřad práce

Celoživotní učení 2010

Úřad práce

Úřad práce v Rokycanech uspořádal 2. ročník výstavy vzdělávacích příležitostí v regionu pod názvem
„Celoživotní učení 2010“.

Výstava láká na rekvalifikace, školení, jazykové kurzy a další služby

Úřad práce

V úterý 27. dubna 2010 se v Rokycanech uskuteční už druhý ročník výstavy
vzdělávacích příležitostí s názvem „Celoživotní učení 2010“. Hlavním cílem akce, kterou
ve spolupráci se systémem EURES pořádá Úřad práce v Rokycanech, je podpora
celoživotního vzdělávání dospělé populace. Záštitu nad organizací výstavy převzal
ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka a přislíbil i svoji účast na slavnostním
zahájení. Expozice by se mimo jiné měla stát základnou pro další rozvoj projektu
„Vzdělávejte se!“ – více na http://www.mpsv.cz/files/clanky/7899/231109a.pdf.

Úřady práce neustále zefektivňují boj s nezaměstnaností

Úřad práce

Úřady práce čeká v roce 2010 řada změn i nových opatření. Jejich důsledky se týkají
zaměstnanců i zaměstnavatelů s cílem pomoci najít pracovní uplatnění co největšímu počtu
lidí bez práce. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zvětšilo objem finančních
prostředků na poradenství, rekvalifikace, vytváření společensky účelných míst a
veřejně prospěšné práce. Prostřednictvím Evropského fondu pro přizpůsobení se
globalizaci budou moct úřady práce finančně podpořit vytváření nových pracovních
pozic pro nezaměstnané, kteří přišli o práci v důsledku světové hospodářské krize.

Úřady práce se zaměřují i na nezaměstnané absolventy škol

Úřad práce

Nezaměstnanost se dotkla i absolventů škol. Vyplývá to z údajů Ministerstva práce a
sociálních věcí (MPSV). Na konci prosince 2009 jich evidovalo 35 612, což je o 11 tisíc
více než v předchozím roce. Na celkové nezaměstnanosti se absolventi podílejí 6,6 %.
Úřady práce jim proto nabízejí řadu příležitostí, jak své šance na získání zaměstnání zvýšit.
Potvrdil to na tiskové konferenci i ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka. Mohou se
například rekvalifikovat. Důležité je, aby při hledání práce byli aktivní.

Úřad práce v Berouně ocenil nejlepší zaměstnavatele

Úřad práce

Certifikáty „Kvality zaměstnavatele za rok 2009“ získali nejlepší zaměstnavatelé
z Berounska. Ocenění začátkem března vůbec poprvé udělil Úřad práce (ÚP) v Berouně,
a to firmám, které dodržují zákony a spolupracují s ÚP. Smyslem ocenění je mimo jiné
poukázat na kvalitní zaměstnavatele a ocenit dobrou praxi.

Úřad práce v Novém Jičíně spolupracuje s městy a obcemi na zmírňování dopadů hospodářské krize

Úřad práce

Odborný seminář pro zaměstnavatele s názvem „Společně čelíme krizi“ uspořádal ve
středu 24. března 2010 Úřad práce v Novém Jičíně společně s Městem Nový Jičín.
Konal se na Městském úřadě v Novém Jičíně s cílem seznámit podnikatele i širokou
veřejnost s aktuálními informacemi o investičních záměrech města a zaměstnanosti.

Ve Velkých Karlovicích se sešli zástupci ministerstev a úřadů práce z České republiky a Slovenska

Úřad práce

Evropské služby zaměstnanosti (EURES), příhraniční spolupráce, romská
problematika a novelizace zákonů spojených se zaměstnaností. To byla hlavní témata
„semináře EURES“, který se konal od 10. do 12. února 2010 ve Velkých Karlovicích ve
Zlínském kraji. Mezinárodního setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva práce a
sociálních věcí České republiky (MPSV), Ústředí práce, sociální věcí a rodiny
Slovenské republiky (ÚPSVR) a představitelé českých a slovenských úřadů práce.
Cílem semináře byla především výměna informací a zkušeností mezi Českou republikou a

Úřady práce kontrolují využití projektu „Vzdělávejte se!“

Úřad práce

Téměř 500 firem zkontrolovaly úřady práce během realizace projektu „Vzdělávejte
se!“. Jednalo se o náhodně vybrané společnosti. Kontroly provedly úřady práce přímo
ve firmách v době, kdy se jejich zaměstnanci měli za peníze z Evropského sociálního
fondu (ESF) školit. Zjistily, že firmy zpravidla čerpaly finanční prostředky efektivně a
účelně, k závažnému pochybení ze strany zaměstnavatelů nedošlo. V kontrolách, a
to i opakovaných a následných, úřady práce pokračují. Podstatou kontrol je zamezit
případnému zneužívání finančních prostředků, přijít na potenciální problémy co