Sociální zabezpečení

Sociální reforma v roce 2011

penize.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí
legislativní proces sociální reformy a které bude obsahovat zákoník práce. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1. ledna 2012. Ministr práce a sociálních věcí vládě předloží návrh řešení v pěti klíčových oblastech: v dávkovém systému, v oblasti péče o zdravotně postižené osoby, v oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi, v legislativě pracovněprávní a v neposlední řadě také v oblasti rodinné politiky a péče o děti. „Cílem těchto reformních kroků je zjednodušení systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Zaveden bude jednotný formulář pro podávání žádostí o všechny dávky, bude určeno jedno výplatní místo, počet dávek bude značně zredukován, dojde k jejich agregaci do větších celků. Státní výdaje se budou snižovat nikoli na úkor příjemců dávek, ale primárně snížením nákladů na administraci systému.

Pro sociální zabezpečení v Evropské unii budou od května platit nová pravidla

Dávky v nemoci, nezaměstnanosti a pro rodiny s dětmi, důchody i nároky související
se zdravotní péčí se budou řídit novými předpisy Evropské unie (EU). Konkrétně půjde
o Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 883/2004 z 29. dubna 2004, o koordinaci
systémů sociálního zabezpečení a Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 987/2009
ze 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 883/2004. Nová
legislativa bude účinná od 1. května 2010. Zjednodušeně řečeno upraví sociální nároky

Ministři práce a sociálních věcí České republiky a Sýrie podepsali smlouvu o sociálním zabezpečení

Syrská delegace v čele s ministryní sociálních věcí a práce Dialou Al Haj Aref byla
od 24. do 27. března 2010 na návštěvě České republiky. Ministryně se setkala se svým
českým protějškem Petrem Šimerkou především kvůli podpisu Smlouvy mezi Českou
republikou a Syrskou arabskou republikou o sociálním zabezpečení. Jde o první
takovou smlouvu, kterou Česká republika vyjednala s arabskou zemí. Oficiální úprava
vztahů mezi zeměmi se týká cca 350 českých občanů, kteří pracují a žijí v Sýrii, a
přibližně stejného počtu Syřanů v České republice.

OSSZ budou pokračovat v přerušených řízeních o vracení pojistného na sociální zabezpečení

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu (NSS) a dopadem na Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV) a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) se dnes zabývali
experti na MPSV. Jednání se konalo pod vedením ministra práce a sociálních věcí Petra
Šimerky s cílem: Informovat o stanovisku ministerstva a dohodnout další postup
v souvislosti se žádostmi o vracení pojistného.

Ministři práce z České a Slovenské republiky jednali o sociálním zabezpečení a důchodové reformě

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka se v pondělí 22. února 2010 v Praze setkal
se slovenskou ministryní práce, sociálních věcí a rodiny Vierou Tomanovou. Mimo jiné
spolu jednali o aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o
sociálním zabezpečení z roku 1992.