Sociální služby

V Táboře se uskuteční česko-rakouská konference o poskytování sociálních služeb pro seniory

Sociální služby

Mezinárodní setkání se bude konat 18. března 2010 pod záštitou Mgr. Ivany Stráské,
náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra
práce a sociálních věcí. Akci pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb České
republiky v rámci rozvoje spolupráce českých a rakouských domovů pro seniory.

Systém sociálních služeb se postupně mění

Sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už od roku 2009 zdokonaluje systém
poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb. Změny se
týkají mimo jiné evidence a kontroly příjemců dotací ze státního rozpočtu, kapitoly 313
MPSV.

Vzdělávací projekt má pomoci zvýšit kvalitu sociálních služeb poskytovanou terénními pečovateli a pečovatelkami

Sociální služby

Celkem 8 576 356 Kč půjde ze státního rozpočtu České republiky a ze zdrojů
Evropského sociálního fondu na podporu projektu Vzdělávání k profesionalitě
v sociálních službách, jehož cílem je zkvalitnit a rozšířit pečovatelskou službu, práci
v terénu a přímou péči v rodinách. Projekt je realizován pod záštitou Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a za dva roky se v několika jeho etapách proškolí
celkem 320 pracovníků.