Příspěvky

Příspěvek na bydlení i náhrada za ztrátu výdělku se od ledna změní

Příspěvky
penize.jpg

Přiznávání příspěvku na bydlení i náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání se od
ledna 2011 změní. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) upravující
valorizaci náhrady mzdy i návrh upravující výši nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních
nákladů na bydlení schválila vláda.

Informace o poskytování příspěvku na péči diabetickým dětem

Příspěvky

Příspěvek na péči se poskytuje podle rozsahu potřebné pomoci a potřeby sociálních
služeb, nikoliv plošně na diagnózu. To platí i pro děti s cukrovkou, jejichž životní situací
se v kontextu příspěvku na péči v poslední době zabývala některá média. Při hodnocení
závislosti postižených lidí do 18 let věku se podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci a dohledu ve vztahu
k fyzicky zdravému člověku stejného věku. Stupněm závislosti se rozumí to, do jaké

Příspěvek na bydlení se od ledna 2010 změnil

Příspěvky

Až o stovky korun se od nového roku u řady příjemců zvýšil příspěvek na bydlení. Touto
dávkou státní sociální podpory Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá na krytí
nákladů spojených s bydlením rodin či jednotlivců s nízkými příjmy. O změně rozhodla
vláda, když navýšila normativní náklady na bydlení, na jejichž základě se příspěvek
vypočítává. Normativní náklady na bydlení v nájemních bytech se v roce 2010 zvýšily
zejména v souvislosti s deregulací nájemného oproti předchozímu roku o 15 - 27 %.