Pojistné

Státní úřad inspekce práce evidoval letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů

Pojistné, Práce
uraz.jpg

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a podřízené oblastní inspektoráty práce (OIP)
evidovaly letos v listopadu 2 807 pracovních úrazů. V souvislosti s porušováním
předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávní oblasti
úřad uložil 146 pokut v celkové výši 5 444 000 korun.
Dále úřad přijal 579 podnětů ke kontrole za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a za oblast pracovních vztahů a podmínek. Poskytl také 6 716 odborných konzultací
v pracovněprávní oblasti, a to osobně, telefonicky nebo mailem. Součástí činnosti SÚIP

Rada vlády apeluje na snížení marží pojišťoven

Pojistné
penize.jpg

Rada vlády pro Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), jejíž zasedání řídil
náměstek ministra práce a sociálních věcí Petr Šimerka, schválila zejména důležitý
programový dokument Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
období 2011 – 2012. Při jeho projednávání věnovala velkou pozornost problematice
úrazového pojištění, financování prevence pro předcházení pracovních úrazů a výzkumu
a vývoji v oblasti BOZP. V této souvislosti Rada přijala doporučení vládě ČR,
urychleně připravit návrhy vedoucí ke snížení současných marží pojišťoven

Povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení byla vždy

Pojistné
penize.jpg

Vyjasnění stanovisek k platbě pojistného na sociální zabezpečení v 1. pololetí 2007. To
byla podstata dnešního jednání na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Svolal ho ministr
práce a sociálních věcí Petr Šimerka po dohodě s předsedou Konfederace
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Janem Wiesnerem. Kromě odborníků
z resortu se akce zúčastnili ministr a předseda Legislativní rady vlády Pavel Zářecký,
zástupci Ministerstva financí, České správy sociálního zabezpečení, Svazu průmyslu a
dopravy, Konfederace zaměstnavatelských svazů, Hospodářské komory, Svazu