Nezaměstnanost

Televizní kampaň ukáže lidem cestu ze začarovaného kruhu nezaměstnanosti

Nezaměstnanost
up.jpg

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) dnes představilo dvojici
televizních spotů, kterými chce upozornit na projekty realizované v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Ty mají pomoci lidem, kteří nemohou najít
vhodné zaměstnání nebo potřebují zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců.
Kampaň se zaměřuje na vybrané skupiny osob, které řeší různé životní situace. Ať už se jedná o
maminku s dětmi, která hledá práci a zároveň se chce věnovat dětem, absolventa školy, který

Míra registrované nezaměstnanosti v prosinci vzrostla o 1,0 p. b. na 9,6 %

Nezaměstnanost
1294665071_stats.png

V průběhu prosince míra registrované nezaměstnanosti v České republice vzrostla o jeden
procentní bod (1,0 p. b.) na 9,6 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se k 31.
prosinci 2010 zvýšil o 55 000 na téměř 562 000, ve srovnání se stejným obdobím roku 2009
vzrostl o 22 400. Počet volných pracovních míst klesl o 4,7 procenta na 30 800.
V současné době zatím nelze přesně stanovit důvody tohoto výrazného zvýšení, jedná se
pravděpodobně o kumulaci několika faktorů: projevuje sezónnost v některých výrobních

Třetina zkontrolovaných zaměstnavatelů porušuje zákon

Nezaměstnanost, Právo
Zdroj: Flickr.com

V období od počátku letošního roku do konce listopadu
zkontrolovali pracovníci Úřadu práce v Ostravě (ÚPO) dodržování pracovněprávních
předpisů u 154 zaměstnavatelů na území okresu Ostrava. Tyto předpisy porušila
třetina z nich. Kontroly se převážně zaměřily na nelegální práci, zaměstnávání cizinců,
agenturní zaměstnávání, plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, ale
také na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. ÚPO uložil
v tomto období pokuty již 26 zaměstnavatelům v úhrnné výši 1 408 tis. Kč.

Míra registrované nezaměstnanosti v listopadu vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %

Nezaměstnanost
urad-prace.jpg
V průběhu listopadu míra registrované nezaměstnanosti vzrostla o 0,1 p. b. na 8,6 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 2,3 % na 506 640 a počet volných pracovních míst klesl o 3,9 % na 32 337. Stejná výše míry nezaměstnanosti byla zaznamenána i v listopadu 2009. Počet uchazečů o zaměstnání se v listopadu 2010 meziměsíčně zvýšil o 11,5 tis. na 506,6 tis., v listopadu 2009 byl vyšší, činil 508,9 tis. Vyšší míra nezaměstnanosti žen zůstala na hodnotě 10,1 %, u mužů vzrostla o 0,2 p. b. na 7,4 %.

Lidí bez práce je méně, míra nezaměstnanosti se v březnu snížila na 9,7 %

Nezaměstnanost

K 31. březnu 2010 bylo bez práce 572 824 lidí. To je o 10 311 méně než ke konci února
2010, meziročně přibylo 123 912 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,7 %. Byla tak o 0,2 p.b. nižší než v únoru 2010,
meziročně vzrostla o 2,0 p.b.

Česká republika bude moci využívat další nástroj Evropské unie při řešení situace nezaměstnaných

Nezaměstnanost

Na zaměstnance propuštěné v důsledku hospodářské krize bude možné využít finanční
prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF). Ministerstvo
práce a sociálních věcí (MPSV) pro to přijalo řadu organizačních opatření. Čerpat tyto
„evropské“ peníze bude možné následujícím způsobem: úřad práce zpracuje Cílený
regionální program a předloží ho MPSV. Pokud ho MPSV schválí, vyčlení na něj
prostředky z aktivní politiky zaměstnanosti, tj. z českého státního rozpočtu. A zpětně
bude moci MPSV, pokud se při realizaci programu dodrží všechna „evropská“ pravidla,

JOBDAYS 2010 lákají na volná pracovní místa v České republice i v zahraničí

Nezaměstnanost, Práce

V úterý 30. března 2010 začne na výstavišti v pražských Holešovicích už třetí ročník
mezinárodního veletrhu práce JOBDAYS 2010. Potrvá do čtvrtka 1. dubna 2010
a zúčastní se ho více než 85 vystavovatelů - zaměstnavatelů i personálních agentur.
Cílem veletrhu je podpořit mobilitu práce nejen v České republice ale i v Evropě. Akci
pořádají Evropské služby zaměstnanosti (EURES) ve spolupráci se společností
Jobsinprague.cz. Záštitu nad ní převzaly Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) a
Asociace poskytovatelů personálních služeb. Veletrh by měl slavnostně zahájit ministr

Míra nezaměstnanosti byla v únoru 9,9 %

Nezaměstnanost

K 28. únoru 2010 bylo bez práce 583 135 lidí. To je o 8 909 více než ke konci ledna 2010,
meziročně přibylo 154 287 nezaměstnaných. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,9 %. Byla tak o 0,1 p.b. vyšší než v lednu 2010,
meziročně vzrostla o 2,5 p.b.

U mužů míra nezaměstnanosti ke konci února vzrostla o 0,2 p.b. na 9,5 %, u žen zůstala na
stejné úrovni jako v lednu 2010, tj. 10,6 %. V absolutních číslech bez práce bylo celkem
266 511 žen (45,7 % z celkového počtu nezaměstnaných) a 69 216 osob se zdravotním
postižením (11,9 %).

Míra nezaměstnanosti byla v lednu 9,8 %

Nezaměstnanost

K 31. lednu 2010 bylo bez práce 574 226 lidí. To je o 35 090 více než ke konci prosince
2009, meziročně nezaměstnaných přibylo 176 165. Vyplývá to z údajů úřadů práce. Míra
registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,8 %. Byla tak o 0,6 p.b. vyšší než v prosinci
2009, meziročně vzrostla o 3 p.b.

U mužů míra nezaměstnanosti ke konci ledna vzrostla o 0,9 p.b. na 9,3 %, u žen pak o 0,3
p.b. na 10,6 %. V absolutních číslech bez práce bylo 264 867 žen (46,1 % z celkového
počtu nezaměstnaných) a 69 096 osob se zdravotním postižením (12,0 %).

Míra nezaměstnanosti v prosinci 2009 byla 9,2 %

Nezaměstnanost

K 31. prosinci 2009 bylo bez práce 539 136 lidí. To je o 30 227 více než ke konci loňského
listopadu, meziročně nezaměstnaných přibylo 186 886. Vyplývá to z údajů úřadů práce.
Míra registrované nezaměstnanosti dosáhla 9,2 %. Byla tak o 0,6 p.b. vyšší než
v listopadu 2009, meziročně vzrostla o 3,2 p.b. Nárůst počtu uchazečů o zaměstnání na
přelomu roku je obvyklý jev. Způsobují ho sezónní faktory, jako je ukončování prací
v zemědělství a ve stavebnictví, ukončování veřejně prospěšných prací a především
ukončování pracovních poměrů sjednaných na dobu určitou, obvykle do konce roku.