MPSV

Přehled změn MPSV v roce 2011

MPSV
sanony.jpg

V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění:
- Podpora v nezaměstnanosti
- Důchody
- Zákoník práce
- Rodičovský příspěvek
- Porodné
- Sociální příplatek
- Příspěvek na péči

Projekt "Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků" končí

MPSV
Zdroj: Flickr.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR končí projekt „Výběr kvalifikovaných
zahraničních pracovníků“. Návrh na ukončení projektu schválila vláda. Přijímání
nových účastníků do projektu se uzavře 31. 12. 2010. Ročně se uspoří v kapitole
MPSV asi 1,4 miliony korun. Ukončení projektu nemá dopady na sociální oblast.
Aktuální podoba projektu vychází z usnesení vlády ČR č. 1236 z 29. září 2009, kterým vláda schválila zprávu za projektový rok 2008/2009 včetně navrhovaných změn. Hlavním cílem projektu bylo přivést do Česka kvalifikované a vzdělané zahraniční odborníky schopné trvale se integrovat i se svými rodinami do české společnosti. Současně měl napomoci zaměstnavatelům najít odborníky, kteří na českém trhu práce chyběli.

MPSV se zabývá nálezem Ústavního soudu k důchodům

MPSV, Právo

Zásadní a konsensuální politické rozhodnutí bude nezbytné v souvislosti s výpočtem
důchodů v budoucnosti. Ústavní soud totiž 16. dubna 2010 vyhlásil, že ruší ustanovení
§ 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení
výpočtového základu pro výpočet důchodu. Nález soudců se týká všech důchodů, tedy
starobních, invalidních i pozůstalostních. Protože se jedná o složitou oblast, která se dotýká
široké veřejnosti, Ústavní soud stanovil vykonatelnost opatření do 30. září 2011. Přestože

Stanovisko MPSV k odměňování bývalých zaměstnanců

MPSV

Některá média se v poslední době zabývala odměňováním spolupracovníků bývalých
ministrů práce a sociálních věcí. MPSV k tomu sděluje:

Koncem roku 2006 byly ukončeny – v souvislosti se změnou ministra - pracovní
poměry některých náměstků a vrchních ředitelů způsobem odpovídajícím platné
právní úpravě. Ve druhém pololetí 2006 nedostal nikdo z těchto odcházejících
vedoucích zaměstnanců odměnu.

Zaměstnanci ministerstva práce a sociálních věcí podpoří charitu maratónským během

MPSV

Sociální odpovědnost pociťovaná na individuální, komunální, lokální, regionální,
celospolečenské, firemní či politické úrovni. To je jeden z obecných cílů Evropského roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který Evropská komise vyhlásila pro rok 2010.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které spolu s partnery realizuje konkrétní aktivity
Evropského roku v České republice, se rozhodlo na tento rys upozornit mimo jiné
prostřednictvím Pražského mezinárodního maratónu, běžeckého závodu, propojeného s řadou
charitativních projektů.

Zaměstnanci ministerstva práce a sociálních věcí poběží pro charitu

MPSV

Sociální odpovědnost pociťovaná na individuální, komunální, lokální, regionální,
celospolečenské, firemní či politické úrovni. To je jeden z obecných cílů Evropského roku boje
proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který Evropská komise vyhlásila pro rok 2010.
Ministerstvo práce a sociálních věcí, které společně s partnery realizuje konkrétní aktivity
Roku chudoby v České republice, se rozhodlo na tento rys upozornit mimo jiné
prostřednictvím Pražského mezinárodního maratonu, běžeckého závodu, propojeného s řadou
charitativních projektů.