Mateřství

Zájem o aktivní otcovství pozvolna stoupá, dokazují to výsledky průzkumu

Mateřství

Pokud se otec účastní porodu dítěte, má k němu silnější vztah a více se mu věnuje i
v dalších letech. Vyplývá to ze sociologického průzkumu „Podoby otcovství v České
republice“, který se uskutečnil v rámci projektu s názvem „Táto, jak na to?“. Projekt, jehož
cílem je poukázat na pozitivní význam aktivního otcovství realizuje Ministerstvo práce a
sociálních věcí (MPSV). Odborným konzultantem projektu je Liga otevřených mužů.
Cílem průzkumu bylo objasnit současné postoje mužů k otcovství, jejich možnosti