Lidské zdroje

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost pomáhá lidem uspět na trhu práce

Lidské zdroje, Práce
Zdroj: Flickr.com

Jedním z účinných nástrojů aktivní politiky státu a Evropské unie v boji
proti nezaměstnanosti je Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Financován je z Evropského sociálního fondu (ESF), který v Evropě existuje už více než 50 let.
Díky němu vznikly od roku 2007 tisíce pracovních míst.
OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a
profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti,
zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v těchto oblastech. „Firmy, organizace i