Kontroly

Výsledky kontrolní činnosti za rok 2010

Kontroly, Právo
Zdroj: Flickr.com

Za období leden až listopad 2010 bylo pověřenými kontrolními pracovníky Úřadu práce v Ústí nad
Labem provedeno celkem 490 kontrolních akcí zaměřených převážně na nelegální zaměstnávání, a
dále na agenturní zaměstnávání a na plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na
celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Kontroly byly uskutečňovány na základě předem
vypracovaného plánu a zároveň namátkově, vyšlé z podnětů občanů a vlastního šetření.
Na základě zjištěných porušení pracovněprávních předpisů byly 19 zaměstnavatelům ve správním