Handicapovaní

Experti se zabývali podmínkami pro držitele asistenčních a vodících psů, mělo by jim být minimálně 15 let

Handicapovaní

Minimální věk 15 let pro držitele speciálně vycvičeného psa. To je jeden ze závěrů
zasedání Pracovní skupiny k problematice psů se speciálním výcvikem, které se
v březnu uskutečnilo na Ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV). Třetí pracovní
setkání se týkalo zejména podmínek, které by měli zdravotně postižení lidé splňovat, aby jim
stát pořízení psího pomocníka v budoucnu usnadnil například poskytnutím finanční podpory.

Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod

Důchody, Handicapovaní

V poslední době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé v souvislosti
s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi přicházejí o invalidní důchody. To ale není
pravda. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, důchody nijak neupravuje a
ani upravovat nemůže a nikomu tedy invalidní důchod neodebírá. O invalidní důchod
lidé nepřicházejí ani v souvislosti se změnami v důchodovém pojištění od ledna 2010.

O asistenčních psech pro handicapované jednají odborníci z MPSV i dalších institucí

Handicapovaní

Zlepšení situace zdravotně postižených lidí. To je hlavním cílem meziresortní Pracovní
skupiny, která se zabývá psy se speciálním výcvikem. Koordinuje ji Ministerstvo práce
a sociálních věcí České republiky (MPSV) a kromě odborníků z tohoto resortu jsou v týmu
také experti z Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva zemědělství, Ministerstva
průmyslu a obchodu. Nechybí ani zástupci organizací reprezentujících občany se
zdravotním postižením, uživatelů psů a subjektů, které psy cvičí. Asistenční psi pomáhají

Handicapovaným lidem ve třetím stupni invalidity bez nároku na invalidní důchod pomůže novela zákona

Handicapovaní

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) si uvědomuje obtížnou situaci lidí se
zdravotním postižením a zpřísňující opatření v systému pomoci v hmotné nouzi. Proto
se - i s ohledem na celkovou situaci na trhu práce (s přihlédnutím k obtíženému
zaměstnávání osob se zdravotním postižením) - aktivně podílelo na přípravě novely
zákona o pomoci v hmotné nouzi. Návrh řeší některé negativní důsledky stanovení
podmínek pro osoby se zdravotním postižením v souvislosti s určením výše dávky na
zabezpečení výživy, tj. částky živobytí, o kterých včera informoval veřejný ochránce práv

Podmínky pro činnost agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním postižením by se měly změnit

Handicapovaní

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV) připravilo novelu zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (zákon o zaměstnanosti). Hlavní změny se týkají
zpřísnění podmínek pro vydávání povolení ke zprostředkování zaměstnání, uznávání
odborné způsobilosti zástupců agentur práce a zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Právní předpis už prošel připomínkovým řízením, nyní se podněty
zapracovávají. Po vypořádání včetně jednání s místy, která uplatnila zásadní připomínky,
bude návrh upraven a předložen Vládě ČR.