Důchody

Výše důchodu závisí na době pojištění a příjmech, nikoliv na barvě pleti, pravidla stanovuje legislativa

Důchody

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v poslední době zaznamenalo řadu
e-mailových zpráv, rozesílaných jako tzv. SPAM, o údajném zvýhodnění Romů při
výpočtu starobního důchodu. V e-mailu se mimo jiné píše:

Oblast předčasného odchodu do důchodu zaznamenala několik změn, přivýdělků se však netýkají

Důchody

Od 1. ledna 2010 nabyly účinnosti změny zákona o důchodovém pojištění, které jsou
součástí I. etapy důchodové reformy. Mezi nejvýznamnější patří pokračování v postupném
zvyšování věkové hranice pro odchod do starobního důchodu a postupné prodlužování
potřebné doby pojištění. Tyto změny se týkají také předčasných odchodů do
starobního důchodu. Ke změnám došlo i v možnostech důchodců pobírat starobní
důchod a současně vykonávat výdělečnou činnost. Tato změna se však nevztahuje na
poživatele předčasných starobních důchodů vykonávajících výdělečnou činnost v době

Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod

Důchody, Handicapovaní

V poslední době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé v souvislosti
s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi přicházejí o invalidní důchody. To ale není
pravda. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, důchody nijak neupravuje a
ani upravovat nemůže a nikomu tedy invalidní důchod neodebírá. O invalidní důchod
lidé nepřicházejí ani v souvislosti se změnami v důchodovém pojištění od ledna 2010.

Ministři práce z České a Slovenské republiky jednali o sociálním zabezpečení a důchodové reformě

Ministr práce a sociálních věcí Petr Šimerka se v pondělí 22. února 2010 v Praze setkal
se slovenskou ministryní práce, sociálních věcí a rodiny Vierou Tomanovou. Mimo jiné
spolu jednali o aplikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o
sociálním zabezpečení z roku 1992.