Dotace

Podmínky pro dotaci z výzvy „Školení je šance“ už splnilo 481 zaměstnavatelů

Dotace

Výběrové komise pro výzvu „Školení je šance“ doporučily k financování 481 projektů za
téměř 1,9 miliardy Kč. Projektům, které jsou ve fázi realizace, už bylo vyplaceno 296
milionů Kč. Celkem Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (MPSV)
přijalo 1 803 žádostí za 8,6 miliardy Kč. K podpoře nebylo doporučeno 291 projektových
žádostí, a to v různých fázích hodnotícího procesu.