Děti

Úmluva OSN o právech dítěte platí dvě desetiletí

Děti
deti.jpg

Přesně před dvaceti lety, 7. ledna 1991, ratifikovalo tehdejší Federální shromáždění
České a Slovenské federativní republiky Úmluvu OSN o právech dítěte. Úmluva
byla podepsána v New Yorku 30. září 1990 a do dnešní doby k ní přistoupilo 191
států. Přijetím Úmluvy se náš stát zavázal k tomu, že zájem dítěte musí být předním
hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať již je uskutečňována veřejnými
nebo soukromými službami, úřady, zákonodárnými orgány a dalšími subjekty.
„I po dvaceti letech je však povědomí české společnosti o právech dítěte poměrně nízké.

Národní akční plán péče o ohrožené děti je v první fází své realizace

Děti

Profesionální a dobře fungující systém péče o ohrožené děti je prioritou Národního
akčního plánu k transformaci a sjednocení péče o ohrožené děti na období 2009–2011
(NAP). Plánem se průběžně zabývá a jeho plnění hodnotí mezirezortní skupina expertů
koordinovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (MPSV). Na
posledním jednání 3. února 2010 představil zástupce firmy Heuréka CZ, spol. s r.o. (vítěz
veřejné zakázky) Analýzu systému péče o ohrožené děti, která je první fází NAP. Pro to,